Ambrus József: rangos törmelék
emléksorsomat visszaszámolom
és kitagadva a csöndre fekszem
szent haraggal dühvel jött a pofon
hogy az álomarcom megszülessen
páváskodnak szilánkos gondjaim 
a szem felejt - az idő megkopik
védelemre keltek szilárd csontjaim
s egy érces hang hosszan átfolyik

mert a kétes legenda kimondható
- nem rejteget hamis emlékezet
felsértette számat a mondanivaló
ha a kétségbeesés leereszkedett
édes csapások rendre gyaláznak
- a leckék görbéit befoghatom
foglyul ejtett zsoldosa a láznak
és megszűnik kegyelemkorszakom

mert kívül belül csak emlék vagyok
sorok között jól táplált adalék 
- pillanatokra a légbe jutok 
de zuhanok - mint rangos törmelék


0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése