Kertész Éva: A rang, mint beteges vágyálom

  

1.       Első rész

                                                                      

Lassan, kényelmesen ballagott haza a temetőből a két asszony. Nem fáradtak el, nem várta otthon semmi tennivaló őket, megengedhették magunknak a kellemes sétát. Lenke is, Berta is saját gondolataival volt elfoglalva, egymáshoz sem szólva bandukoltak. Vitték magukkal a temető illattal és nedvességgel terhelt levegőjét, mely elegye volt a forró augusztustól elbóduló, meghervadó rózsák, liliomok és a frissen lehullt zápor felfelé igyekvő párájának. A hirtelen lezúduló eső felhője már eltűnt, a nap földi csillagokként szórta szét fényét az esőcseppeken. A növények minden levele ezüstös fénnyel, majd frissen festett zölddel fénylett. S amint távolodott közelükből az esőfelhő, helyébe kúszott egy széles, mindent átölelő szivárványszalag.

Lenke, aki Pestről volt itt Bertánál vendégségben, tűnődve megszólalt:

- Ők kik voltak?

- Nem tudom, a sok közül kikre gondolsz? Minden sírnál megálltunk néhány pillanatra, akiket valaha ismertem, tiszteltem, szerettem. Lassan mindenki odaköltözött, aki jelentett nekem valamit.

- Azokra gondoltam, akik olyan sok előnévvel rendelkeztek.

- Aha! Szóval, éppen őket szúrtad ki magadnak? Gondolom, pontosan a hosszúra sikeredett nevük miatt. Ők voltak Gyenesdiási Gyenes Gedeon és Irma a felesége.

- Volt valami különleges az életükben az előneveken kívül?

- Ha meggondolom, egyéb sem volt, csak különlegesség. Mondhatom, mindketten különleges lények voltak, természetesen teljesen eltérő módon. Ők testesítették meg számomra az állatorvosi lónak azt a típusát, akik mindent felvonultattak, ami arra a társadalmi rétegre jellemző -, ami sajátjuk volt, amiben élni tudtak, s amit én nem ismerhettem, mert soha nem forogtam a gazdagságnak, a kiváltságosságnak ilyen jellegű csoportjában. Természetesen abban a szituációban, amiben ismeretségünk létrejött, már nem volt látható az igazi pazar és pazarló élet, de sok mindent leszűrhettem belőle.

- Hogy kerültek a közeledbe?

- Előbb történt egy évvel, mint ahogy én idejöttem. Különben, úgy tudom, véletlenül.  Valami jelet kaphattak, hogy húzzanak el az otthonaikból, és mentsék, ami még megmaradt. Az ötvenes évek elején érkeztünk ebbe a községbe, és már itt találtam néhány előkelő embert, akiket a történelmi események száműztek otthonukból, miután az életüket kivéve mindenüktől megfosztották őket.

Neked is tudnod kellene erről, de miután ezzel a csoporttal nem jöttél soha össze, a jelek szerint nem érinthetett meg, amit hallottál róluk. Otthonaikból kilakoltatták őket, ami azonnal az állam tulajdona lett, berendezési tárgyaikkal, műértékeikkel, szerzett és öröklött értékeikkel együtt. Az a néhány ember, akiket itt találtam, megérezve, ami rájuk vár, időben és maguktól jöttek ebbe a faluba. Mondhatnám, előremenekültek. Így legalább valami kicsit menthettek abból, ami az övék. A többség, akinek nem volt erre módja, tömeges kitelepítésben részesült. Uradalmi pajták lettek a szálláshelyük, ólak szalmája az ágyuk, táplálékuk pedig az, amit megtermeltek a magyar talajon. Többségük a Hortobágyra került. Ők voltak a nép ellensége, a számtalan megbízhatatlan elem, akiktől megfelelő éberséggel kellett óvni, védeni a proletárdiktatúrát. Őket nevezték ki sötétben sompolygó ellenségnek. Árulóknak, akik létezésük minden pillanatában veszélyeztették a népi demokrácia létét.

Aki nem sértetten élte meg ezt az ideológiát, miként mi, meg sem értheti, fel sem foghatja. Látod, te magad megélted, de nem ismertél közülük senkit, legfeljebb egy-egy újságcikk lehetett számodra életüknek ez a morbid, szavakba nem foglalható szakasza. Én sem tudnám elképzelni, ha nem tudnám személyekhez kötni az eseményeket. Akikkel itt találkoztam, többen a felső valahány ezer közé tartoztak korábban, történelmi nevek viselői, történelmi személyiségek leszármazottai, magas beosztású értelmiségiek, a művész világ kiválóságai, egyetemi tanárok neves sebészek, földbirtokosok, gyárosok. Mindazok, akiket ki lehetett fosztani, és meg lehetett alázni. Ők legalább időben megszöktek a sors elől, át tudták menteni a múltból néhány darabjukat. Ám hozták magukban azt is, amiben felnőttek: neveltetésüket, modorukat, szokásaikat, kultúrájukat, életformájukat. Hallatlan fegyelmüket.


Folytatása következik

 

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése