Kertész Éva: Mentetetlenek - Végleges változat 1. rész

 Magára terítette kirojtosodott kendőjét, fájós, dagadt lábait végigvonszolta a hosszú, sötét előszobán, míg elért a bejárati ajtóig. Pillanatra megtántorodott a küszöbön, úgy mellbe vágta a friss hajnali hűvösség. Ágy melengette teste beleborzongott, de élvezte is egyben, mint tódul be áporodott szagú otthonába az egészséges levegő.

Ma már fenn volt egyszer, amikor a fia munkába indult. Nem volt ugyan szükség rá, hogy felkeljen, nem is tett semmit, csak téblábolt Árpi körül, és nézte, amint álmosan cipekedik. Valóság szerint, kora hajnal volt még, mert a gyerek hajnali fél négykor indult. Ez is nevetséges. Nem igaz, hogy ne találna magának közelebb munkát! Ilyen munkát! Semmi munkát! Ráadásul kerékpáron közlekedik a szerencsétlen gyerek, hogy ötre elérjen a munkahelyre. Jaj, de tudják ezek az új gazdagék, a tegnap óta újgazdagék. a volt beosztottak, hogyan kell kizsákmányolni a tehetetleneket!

A pékség, - nem is pékség, inkább uzsonna előállító -, ahol Árpi dolgozik, nem közelíthető meg sem autóbusszal, sem villamossal, metró sem visz oda. Minden járműtől nagyot kellene gyalogolnia, időben tovább tartana az út, mint így. Akkor pedig kár kiadni a pénzt bérletre. A fizetés különben olyan kevés, hogy azért még a bicajt is fölösleges lecipelni a harmadikról, de az ő balga fia ragaszkodik ehhez a munkához. Csak éppen utána nézett, a szemével simogatta, hiszen tudta róla, hogy ilyenkor még nem éhes. Mit tegyen, akkor is az ő gyereke, ha nincs már vele dolog. Ott meg majd eszik valamit.

Visszabújt az ágyába, forgolódott, de már nem tudott elaludni. Teste is nehezen melegedett fel, holott a paplan még ki sem hűlt. Bárhogy forgolódott az ágyban, akárhogy feküdt, valamije mindig fájt. Ez már minden, csak nem pihenés -, gondolta, s inkább nehézkesen kicihelődött az ágyból. Atyám, még mindig maradt egy bő óra, amíg keltheti Laurát. Már odakészítette neki a reggelit, mosakodáshoz a jó meleg vizet, de még alhat, mert a lány szerencsére a közeli OTP-ben dolgozik.

Visszafordult egy pillanatra, mintegy behallgatózott, aztán a szuszogást hallva kilépett az ajtón.

Ötven-hatvan közötti, kövér, formátlan, ápolatlan nő benyomását keltette. Az a fajta, aki fiatalon sem lehetett túlzottan igényes magára, csinosnak sem tarthatták sokan, mostanra meg végképp elkopott. Hosszú, festetlen zsíros haja e korai órán egyenesen lógott végig meggörbült hátán, máskor legalább valami jellegtelen kontyot tekert belőle. Most odaállt a korlát mellé, és körülnézett. Vizslatta, van-e valami mozgás ebben a pesti körfolyosós házban. Először felfelé kíváncsiskodott, de csak azt a moslék színű szürke eget látta, amit annyira nem szeretett soha. Ez az udvari lakás egyébként is ritkán kapott napot, de a reggelek tudtak igazán szépek is lenni a negyediken is,ha akartak. Ma, úgy tűnik, nem készülődött felfényleni a nap.

Csend volt körülötte, és mozdulatlanság. Minden emeleten nyolc bezárt ajtó, a hozzá tartozó ablakokkal. Ez negyven ház lenne egymás mellett, ha a földre raknák, egy falu hosszú utcája. Itt szinte semmi. Körbe ballagott a korlát mellett, hogy elérjen a szemközti ajtó mögött lakó húga ablakához, de az ajtót zárva találta, holott hallotta, hogy a TV már be van kapcsolva. Fenn van tehát ő is. Neki legalább jó dolga van! Se gyerek, se férj. Nem alkalmazkodik senkihez, azt tesz, amit akar. Okos, ha ágyban marad. Minek kezdje meg a napot ilyen korán? Pihenjen csak. Hiszen ez egyetlen előnye a nyugdíjas életnek. Megfordult, hogy hazamenjen, közben látta, hogy az alatta lakó kínai család férfi tagja nesztelenül zárja az ajtót alvó családjára.

Milyen gyönyörűen felújították a lakást azok is! Igaz, hogy még nem jutott be hozzájuk, de látta az idehordott csempéket, szerelvényeket, taposókat. Hurcolkodásnál a bútorokat is. Minden finom, és drága. Számára csak a négy hófehér ablak látható!

Átnézett a saját ablakára. Micsoda különbség! A többiek előtt, miként a lakások többségénél a korláton virágládák függenek, tele színes virágokkal. Nála az sincs. Minek? Ronda, szürkére kopott ablakok melyekről most pereg le az utolsó felhordott festékmaradék, meztelenre súrolt bejárati ajtó. Ezt a kiáltó szegénységet már virággal sem lehet megszépíteni.

Hazahúzta magát szegény fájó lábán a korlátba kapaszkodva. A sarokban lakó Fehérék ajtajánál megpihent, közben megállapította, hogy akinek egyszer jól ment a sora, annak mindig is jól megy. Ők is nyugdíjasok. Nyilván ők is alusznak még. Pihennek a biztonsági zárral ellátott vasrács mögött. Ez a rács is mennyi pénzbe kerülhetett, de hát ilyet meg se lehetne kérdezni Babitól, pedig valaha együtt gyerekeskedtek, egyszerre születtek ide a házba. Babi jó férjet kapott, jó munkahelye volt, most is jól él. Bezzeg neki soha nem volt szerencséje, most sincs semmi öröme a gyerekein kívül. Neki már csak az, az öröm, ha úgy fekhet le, hogy tudja, holnap is lesz ebéd.

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése