Vasi Szabó János: Dentaku - Rakéták és kövek, avagy posztmodern zarándokút Medjugorjébe - Tertio, Epilogat

 


Tertio

 

Mint régi várkastély kapuja, úgy nyíltak ki előttünk a hegyek a vénülő, a pusztulás elkerülhetetlenségét árasztó tájban. Szinte a lábunk alatt terült el a kicsiny település aszott növény korcsoktól éktelen vonulatok ölén. Időtlenséget, harmóniát sugárzott a maroknyi, piros cserepes háztető. Nem messze onnan, a hegység hőségtől szenvedő kőtáblái közt két fehér ujj mutatott a felhőtlen égre.

Annak a templomnak a tornyai, amiben a jelenések történtek. Figyelmeztetésként az emberiségnek: eljátszottuk a természet és szenvedő embertársaink jóindulatát, türelmét. Isten arcának szomorú ráncai: szikkadt erdők, kiszáradt folyók, radioaktív kövek.

Négy férfi, négy húsvér oszlop állt ott az autóút peremén, arcukon tanácstalanság. Idővel az emóció elmúlt, csak a kérdés zúgott: Mit kerestek itt? A köves pusztából érkezett válasz mennydörgésként morajlott lelkünkben. Megértettük a Hívást. Megvilágosulva tudták miért jöttünk: a békét kerestük a szent helyen, a megbocsátást. Hogy a szent lepel boruljon hátralévő – sugárzástól, vírusoktól, emberkéztől fenyegetett – éveinkre.

 

Epilogat

 

A Kárpát-medence népei a XVIII. század végétől többé-kevésbé ellenségnek tekintették egymást. A nacionalizmusok küzdelme vérfürdők sokaságát hozta.

Nincs már olyan nép a Kárpát-medencében, amelynek tagjait valahol valamikor ne gyilkolták volna halomra egy másik nép képviselői. Ebben már nincs mit egymás szemére lobbantanunk. Nincs bűnös és nincs áldozat; itt minden nép végrehajtója is, elszenvedője is volt a borzalmaknak. Számos tömeggyilkosnak szobrot emelt a hálás utókor.17

1993. április 13-át írunk és meghatódva forgatom a gyűrött füzetlapokat. Keserűen veszem tudomásul: elillant az idő, amikor egy fiatal férfi tiszta szívvel hitt a csodában, s elméjét a szürke hétköznapok helyett az Ember sorsának misztikuma felé nyitotta ki. Szégyenkezve visszateszem az íróasztalfiókba a kézirat füzetét. Fölhörpintem a hűlt kávét, végigfutom a reggeli újság híreit. A külpolitikai rovatban vastag betűs cím: Mostar lángokban áll!

Alatta rövid híradás a délszláv testvérháború egy újabb napjáról.

Öt év múltán a daytoni békével véget vetettek ugyan neki, de napjainkig és talán még évszázadokig viseli valamennyi benne részt vevő nemzetség a kölcsönösen egymásnak okozott sebeket, az etnikai tisztogatásokban megölt tízezrek emlékét.18

 

 

 

 

Szombathely, 1988-1993-2014

 

17Pete László Miklós: Szerelem és líra nagyesszé, részlet

18Varga Tibor: Pendülő üllő vagy fülsértő légkalapács tanulmány, részlet, Kelet felől 2014/4-

5- 6. szám

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése