M. Fehérvári Judit: Pessoa hátrahagyott leveleiből

 
Megjelent a Helyőrségben 2022 novemberében„Minden előbbre és kifelé halad, semmi sem hull ki,

És meghalni más, mint bárki hinné, és örvendetesebb.”

(Walt Whitman)

 

1.

 

Titokzatos csábítás vonzott

a partra. Rám kacsintott a végtelen.

Helyettem zokogott az Ég.

A horizonton origami hajók úsztak

szemben a dagállyal, melynek

tetején Isten ült, s akár egy szupernóva

ontotta a fényt, de nem tetszett neki

a látvány, ezért lebukott a mélybe, és

szentjánosbogár-terítőként bontott

asztalt a parti fűben. Ez az éj varázslatokkal

teli, Pessoa szerint a sokadik jelen, amelyben

Álvaro de Campos bűvölten áll a

mentőcsónakok polcain felejtett

illatok mellett és a mámorról dalol,

miközben valahol messze egy matróz

tüdeje, akár egy pincében tótágast álló

létra a hínárok közé szorul.

 

2.

 

Nem és nem üvöltöttem. Nem nézem meg

jégbeomlott arcod, mert egyfolytában

szitál a köd is, így biztos vagyok benne,

hogy szürke mindaz, ami te vagy és mozdulatlan,

akár a kőgalambok, kik röpülésre vágyva hiába

emelnék szárnyaik. Isten inkább galaktika lepkéket

lebegtet, s, ha magasba emelkednek, tapsol, mint

egy kisgyermek a papírsárkánya mosolyának

lentről, de te már föntről nézed önmagad, s engem is.

Persze, nem tudom, látsz-e vagy újrateremted-e

mindazt, mi most Te vagy: gyűrődések hiánya koponyádban,

eltévedt redők a nincsben, ha azt játszod, hogyan lehetnél

agyhalott… Miközben pliszéket rajzolok neked, s csigákat

meg a mohás kertkapunk, úgy érzem az idő futása

megállítható: embriószirmokat ültetsz testembe, hogy

ismét magamhoz ölelhesselek kilenc hónap múltán

és neveddel teleírhassak minden beomlott falat.

 

3.

 

Hallottam Lídia, ahogyan Ricardo könnyeiről mesélsz:

csillagporosak, áttetszőek és finom fátyol lengi körül őket,

ahogyan az indigókék megcsillan rajtuk – mondtad.

Ilyenkor Isten ledob egy-egy csillagot, hogy a színek mélyek

és hitben gazdagok legyenek, majd minden semmivé oszlik.

Salto mortale. A felhők öléből kiszakad a fájdalom

és gyermekarcokat rajzol a fénybe. Így születik meg

a Remény. Talán lesz folytatás. Lídia íriszébe olajágat

rajzolt a Béke. A válla halkan remegett. Bűvölten

forogtak a galaktikaszekerek, akár vízimalomban

a kerekek. A mólóról új hajók futottak versenyt a

pillanattal, s gyermekkorom papírcsákóin hajtottam

még egyet, s az első tócsában eleresztettem őket.

Messze vitte mindet a tegnapi eső. Lídia nevetett.

Ha Ricardo látná most a Holdat, hogyan nyúl le

hosszú karjaival, hogy átölelje őt és Lídiát,

szeméből kinőne egy gyöngyvirág.

 

4.

 

Csöndet emészt a hajnal, az égen eltévedt madarak

köröznek keresve a mólót, hol béke honol, s nem

az enyészet morzsáit csipegetnék, hanem hallgatnák

a víg matrózok dalát, kik kenyerük egy részét eléjük

szórnák. De elátkozott nap ez. Himlőtől hólyagos a

legénység: delírium, s lázálmok rózsái kívánják

a gyors halált és az élet hömpölygését egyaránt, rajtuk

keresztül szólalnak meg a hajókürtök és a templomi

harangok egyformán. Istent hívják egyre megszentelni

elgyötört testüket, a rakományt és a huszonötödik órát,

midőn felrügyezik a Nap, s elhessegeti a halált.

 

5.

 

„Formát ölteni, mi az?

(Körbe, körbe megyünk mi mindannyian s oda térünk vissza,)”

(Walt Whitman)

 

Annyi múlt rakódott le bennem, hogy eltévedek útjain

szerencsém van, ha néha virágos mezőkre lépek, távolban

acélkapuk réme, talán, valamiféle börtön lehet, most az

éjben csak lecsorgó csillámkoszorú és fölfelé ások, el kell

érnem Istent, ha ő nem jön le megölelni lelkem szomját,

mit nélküle érzek, de együtt pöröghetünk a búgócsiga

házban, és ha elromlik, meggyógyítjuk a pusmogást, s

azt is belevarázsolhatjuk a fémbe, hogy merre menjünk

tovább. Vándorhomok a lelkem, pusztíthat, akár a hurrikán,

és a röpülés hömpölygése elsodor mindent, mi útjában áll.

„Szívem amfora, lezuhan, szétesik száz darabra...”, de ekkor

leröpül hozzám apám és anyám, s egyenként rakják össze

a sok-sok puzzle darabját, mert itt kell még élned, súgják.

Talán az Égben még sincsen elég fény vagy nézni is elfelejtettek

ott a Mennyben és a felejtés labdacsai magára hagyták

Zsófiát, ki még mindig egy zárt szobában fekszik, s

nem emlékszik semmire a kóma előtti évekből, így

hiába emelem tenyeremre a felhők nyalábjait, nincsen

tükröm ahhoz, hogy láthassam szubatomi részeinek

mélységét és fonákját, mert helyettem nem fejezi be más

a még meg sem született mondatot…

 

6.

 

Valaki tulajdona vagyok, aki lelket öntött belém,

előtte azonban gondosan eltervezett minden egyes

mozdulatot árnyékot és fényt a szépséget így formálta

ezer és ezer esztendőkre egy testbe, mi most az enyém.

Régi korok letűnt utcáin expedíciókat szervezek megkeresni

énem, térképem nem más, mint a saját mindenségem,

mit feltörök, akár a diót, s héjainak keménységétől

büszkén dagad a lelkem, és belsejében ép termés honol.

Írhatnék akár olyan verseket, melyek messze űznék

a háborúkat és halált és lennék országmentő, kinek

kertjében rózsák nyílnának, s a méhek dalai csordulnának ki

belőlük, és a Nap dugóját nyitogatnám, ha fényre vágynék,

s, ha bezárnám, tudnám, mikor van szüksége az emberiségnek

fényre, és mindenkinek egyformán adnék belőle. Mert minden

dolgozó férfi a békéért hajol, és úgy emeli lelkéhez a csöndjét,

akár nők az isteni kézvonásokat: a gyermeket, az ételt, az avarcsókos

őszi éjjeleket, a tavaszi búzaföldeket, a téli meleget a házban.

Ugye, látod Te is, mindebben Isten csodálatos tollvonása ott

van minden évszakban, hónapban, napban és sóhajtásban?

Hajolj le mélyen, s nézd magad előtt a földet, a Mindenható

eléd rejtette milliárdnyi kincsét, s, ha rád van szüksége, indulj,

ne rettegj, ne félj!

 

7.

 

Lídia egy felhő hátán ülve lógatta le lábait, papucsai már

a Földre hullottak, s esőcseppenként zubogtak alá a csöndnek.

Tudod, Ricardo – mondta csak úgy, mintha magában beszélne –,

látom a bakacsin eget, haragos, akár a háború a szomszédban,

és megrontja átkaival a mi levegőegünket is: marionettbábuk

vagyunk az ismeretlen jövő térképén, ahol összecserélődnek

a kontinensek és mélybe hullások visszhangjai feleselnek a

túlsó partokról, ahol tenger nélküli hajókon húzzák föl a matrózok

az összes vitorlát, mert menni kell, de ebben a pokoli zátonyokkal

teli térben mindenben csak káosz sarjadzik és nyilallik a csönd háta.

Összehajtogattam neked néhány vitorlást, de ma csak önmaguk árnyai.

Függőleges horizonton kellene majd vízre tenned őket, ha az eső

rézsútosan ér földet és Isten a felhők hóna alá nyúl, hogy felemelje

és orkánként dobja le őket… Rossz korban születtünk – tette még

hozzá Lídia, s szája sarkából legurult egy apró mosoly. Háborúk

harcai kísértik napjaink. Elértéktelenedik a pénzünk, hazánk, házunk

és égi jelek jósolnak világ végét: hőséget, aszályt, járványokat, éhínséget,

fagyokat és mégis… Isten teknője a világmindenség. Mind benne

szentelődünk újra. Angyalok haján sötétlő loknik válnak hirtelen

búzamezőkké és a Földre hinti a Nap kosara egy új feltámadás

reményét. Hirtelen minden megáll. Emberek sürögnek a világ

minden tájáról, hogy megtalálják az elgurult fogaskerekeket, s

letegyék a fegyvereket, és kibogozzák a kontinenseket, megfordítsák

a hegyeket, hogy újracipzározhassák az óceánokat, folyókat, tengereket.

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése