Vasi Szabó János: Donomágiában lemegy a nap, avagy visszatérés az Ilja Varsavszkij-konvektorba 19 1. rész

  

Pokrony József mereven bámulta a tükröt. Kopaszodó fején égnek állt a pár hajtincs. Hiába próbálta lefésülni, nyomban felkunkorodott. Dühösen a toalettpolchoz vágta a műanyag fésűt, mintha az tehetett volna az elmúlt negyven év testi-lelki öregedéséről. Amint lehiggadt, leült a műanyag asztal mellé, megitta cikóriakávéját, s elrágcsált egy száraz vitaminos ostyát. Alig fejezte be az evést, fölharsant az ajtó fölé szerelt munkakürt. Pokrony az előszobában a nyaka köré tekerte műszálas sálját, fölvette műbőr kabátját, s a fejébe nyomta műprém sapkáját. A komód tetejéről leemelte az aktatáskát, beütötte az ajtó minikomputerébe a nyitó majd a záró programot. Ekkor vette észre, hogy az előző napi idegroham bizonyítékaként, hosszan föl lett hasítva a tapéta...

Lassan siklott alá a lift. A körülötte állók évtizedek óta ugyanazok az emberek voltak, ugyanazzal a semmibe révedő tekintettel. Ahogy azt megszámlálhatatlan reggelen tette, aznap is tetőtől talpig végigmérte Pásztor Izabella kisasszonyt. Pillantása fölitta a csábító test, a föltűzött hollófekete haj látványát; orra mélyet szippantott a nő gyöngyvirág illatából. De a húsz éve még nádszálvékony derék mára teltkarcsúvá vált, s a hajat – mely egykor fekete volt, mint az éjszaka – hullócsillag évek csíkozták ezüstszínűre.

Negyven... harminc... húsz... tíz: napok... hetek... hónapok... évek emeletei.

A földszintre érve szétcsúszott a felvonó ajtaja. Pokrony József szorosan Pásztor kisasszony mögött haladva kisétált a lift és a toronyház figyelőkamerás, üveglapokkal tapétázott átriumából a szabadba. Ott szem elől tévesztette a nőt.

Pillanatig várt, majd elindult az ellenkező irányba. Fekete bőrkabátjában, fekete aktatáskájával tökéletesen beleolvadt a milliós nagyváros emberfolyamába.

Országos Levél, Szalag, Lyukkártya, Telefaxtár. Hatalmas bíbor táblán szikráztak az aranyszín betűkből kirakott szavak. Rosszul világított, hosszú folyosón bandukolva jutott a 333-as ajtóig. Mögötte a Levéltár kutatórészlegének kis csoportja dolgozott. Nem véletlenül voltak ilyen eldugott helyen; munkájuk Donomágiának olyan régi, történelmi korszakára korlátozódott, mely időszakból csak kézzel, és mindenféle romlandó anyagra írt dokumentumok maradtak az utókorra. Ezzel a fárasztó és felesleges munkával csak olyan alkalmazottakat bíztak meg, kiket a vezetőség szerint nem

lehetett komoly tudományos feladattal „terhelni”.

A kollégái csak a köszöntés pillanatára emelték föl a fejüket, rögtön folytatták a megsárgult lapok forgatását. Megnyugvással töltötte el Józsefet ez a szokványos rideg hangulat.

Külön kis szobája volt, ami fokozta munkatársainak ellenszenvét. Fáradtan tottyant le a fatámlás székre. A kényelmetlen bútordarab egy hatalmas, a helyiséget kitöltő asztal mögött állt. Maga elé húzta a papírköteget, amit előző nap nem tudott kellőképpen átvizsgálni. Középkori, megfejtetlen ákombákommal teleírt papírost vett a kezébe. Az asztali komputer szkennerének széles bemeneti

nyílásába helyezte a sárga lapot, s figyelte, amint csúszni kezd befelé. A számítógép képernyőn íródott ki a lefordított szöveg. Pokrony meglepetten látta, hogy nem hagyományos vallási vagy gazdasági iratról van szó, hanem egy, a huszonegyedik század nyelvére átírható, kémiai képletsorról. Gyorsan lejegyezte a számok és betűk együtteséből álló szöveget. Mikor a szkenner nyílásában újból megjelent, kikapta onnan, áramtalanította a gépet, s a teleírt lappal kezében elindult az OLSZLYT középkori tudománnyal foglalkozó részlegébe.

Néhány emelettel feljebb a helyiségben csupa villogó képernyőjű nagyszámítógép dolgozott. Köztük szinte elveszett az alacsony gyakornok. Csábi Titanilla: ez a név állt a köpenyére feltűzött lapon. A vállig érő gesztenyebarna haj alól kíváncsian csillogott a szeme. Bájos jelenség volt, még Pokrony savanyú ábrázata is felderült a látványától. Az agglegény szívet csak az ital és az ártatlan, gyermeki tekintet tudja megdobogtatni... Elszégyellte magát a gondozatlan külsője miatt. Ráhúzta ingjének kikeményített ujját a csuklójára. (Az ütőér táján széles forradás tanúsította a legutóbbi öngyilkossági kísérletét. Az eset után agyának temporális lebenyébe, az amigdalába ültettek egy apró pszicho ellenőrző chipet, ami a heves felindult lelkiállapotát jelezte a Központi Bioellenőrnek – az orvostudomány az utolsó menekülési utat is igyekezett elvágni előle!) De ez a tény akkor és ott nem foglalkoztatta tovább. Elfeledettnek hitt emóció töltötte el...

Hebegve nyújtotta át a képletekkel teli lapot. Titanilla elvette és sietve betáplálta az adatokat a billentyűzeten. Egy pillanatra felcsúszott a ruha a csuklójáról, és Pokrony József az ibolyaszín erekkel átszőtt márvány fehér kézfej alatt megrendülve fedezte fel a „falcolás” sötét hegét...

Közben adatok gördültek a számítógép képernyőjén: a középkori „recept”

bonyolult kémiai képletsor, ám a benne leírt vegyületet sehol sem alkalmazták, a korabeli dokumentumokban nem talált erről szóló utalást a Központi Komputer mindentudó memóriája.

– Talán egy vajákos serkentőszere lehetett... – kuncogott a lány, Pokrony zavartan simogatta a kopasz kobakját.

– Elképzelhető. Valami olyasféle szer is lehetett. Kisasszony, köszönöm a segítségét! – mosolyt erőltetve elsietett.

Ahogy a folyosón téblábolt, a szégyen pírja ült ki arcára. Szégyellte magát a gyors megfutamodásért. Mondhatott volna valami kedvesebbet is búcsúzóul.

Hiába, az elkótyavetyélt, magányos évek kitörölték elméjéből az udvarlás simogató szóvirágait. Ahogy ott állt Titanilla előtt, azonnal az elutasítástól, a megszégyenüléstől való félelem rohanta meg. Örült, hogy elszaladhatott a lány fürkésző pillantása elől. Zavaros gondolatainak gödréből ekkor bukkant elő a kis gyakornok által használt szó: serkentőszer! Serkentőszer, ami feledteti az előnytelen külsőt, felkelti az évek óta szunnyadó nemi vágyat. Serkentőszer a megoldás! Az ajtó, amin kijuthat a tömény unalom házából, a testi-lelki impotencia hatására kialakult önkínzás börtönéből! Serkentőszer! – a szó által kavart érzelemhullám elöntötte tudatát. – Nyugalom! Higgadj le, Jóska! Semmi felesleges

izgalom, ami felkeltheti a Bioellenőr figyelmét!

Visszatérve a 333-as szobába leült az asztal mögé és a munkaidő végéig nagy halom, feledésbe merült jelekkel telirótt, régmúlt idők illatát árasztó tekercsbe feledkezve dolgozott. A megváltó, búgó hang után sebes léptekkel elhagyta az OLSZLYT tízemeletes, katonai erődítményre hajazó épületét.

A taxi végigszáguldott a metropolisz bevásárló körzetein. A szomszédok, ha érdeklődtek egyáltalán, annyit láthattak, hogy Pokrony egy barna dobozt cipel föl a lakásába. Telirakta a szobát mindenféle műanyag tálkával. Ezekbe különböző halmazállapotú anyagokat töltött. A kémiai összetételt ellenőrző műszer kiíróján viharsebesen ugrándoztak az elemeket jelelölő betűk, s a vegyértékek indexei. Késő estig, majd tovább, hajnalig dolgozott. Pokrony lakásában füstfelhő, szúró szagorgia kavargott. Hősünk a besötétedés után ki merte nyitni az ablakot is, de a város szennyezett levegője nemhogy felfrissítette, inkább súlyosbította az agyába kúszó alattomos főfájást.

A hajnal első fénysugarával egy időben készült el az ősi „recept” alapján összekotyvasztott oldat. Az elemzőműszer nem volt képes pontos adattal szolgálni az áttetsző, smaragdszínű folyadékról. Serkentőszer! Ez a szó járt akkor is

Pokrony elméjében, amikor remegő kézzel a nap vörös korongja elé emelte az „elixírrel” teli üvegkancsót.

Elborította elméjét a múlt fájó emléke: előnytelen fizikuma elriasztotta a holo-filmek csillagai után epekedő nőket. Ha mégis talált volna egy lányt, ugyan mit remélhetett volna hosszútávon a kapcsolattól? Csak egy huszonöt négyzetméteres betonkalitkára tellett a fizetéséből. A polgári besorolása olyan alacsony volt, hogy sem saját, sem örökbefogadott gyermekre nem kaptak volna engedélyt. Donomágiának nem volt szüksége még több esetlen, élhetetlen emberre.

Szülei halála után a magány szegődött mellé társul... Most, amikor elkészült, a kezében csillogott a testi-lelki impotenciára a gyógyszer – nem tudta rászánni magát a következő lépésre. Ha rátört az idegroham, könnyen fölvagdosta az ereit, ám az előcsörtető gyávasága nem engedte, hogy lenyeljen a folyadékból egy kortyot sem.

Mi van akkor, ha méreg? A kérdésnek a gondolatára is összerezzent; bár tudta, a műszer semmilyen emberi szervezetre káros hatást nem mutatott ki. A falra szerelt munkakürt riasztotta föl a tépelődéséből. Még elkések a munkahelyről!

 

 

19Ilja Varsavszkij (1908-1974) szovjet-orosz író 1966-ban megjelent kötetének címe.( Солнце

заходит в Дономаге )

 

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése