Vasi Szabó János: Donomágiában lemegy a nap, avagy visszatérés az Ilja Varsavszkij-konvektorba 2. rész

 


Kapkodó mozdulattal szedte össze a szobában szanaszét heverő tálakat, fölsöpörte a padlóra hullott szemcséket, letörölte a falra fröccsent folyadék maradványát. Lefedte a Szert tartalmazó kancsó tetejét, s elrejtette a szobafalba épített szekrényben. Sietve megmosakodott, átöltözött, s mint minden reggelen, aznap is elfoglalta helyét a lefelé vánszorgó liftben, Pásztor kisasszony illat-körében. Ám ezúttal nem meresztette rá fájdalmas tekintetét: lelki szemei előtt egy szinte gyermeki arc, a bájos Csábi Titanilla vonásai bontakoztak ki. A munkahelyén a szokásosnál is feszültebb hangulat fogadta. Libusov Szvetlána (vén) kisasszony utálkozó és riadt, Zsíros Szaniszló nyíltan gyűlölködő pillantása kísérte a kis hivatali szobáig. Csupán Ránczos Alajos bácsi nézett föl rá sajnálkozva... Belépve a helyiségbe az asztal mögött egy koromfekete egyenruhás férfit talált. Amikor meglátta Pokronyt, fölpattant a székből és zordan végigmérte.

 

– Ön Pokrony József?– mordult rá.

– Igen, uram... – hebegte hősünk.

– Kemény János hadnagy vagyok, a rendőrség bűnügyi osztályáról. Kérem, kövessen! – a nyomozó az orra elé emelte az igazolványt, majd ugyanazzal a mozdulattal az ajtó felé intett.

– Igenis, hadnagy úr.

Pokrony remegő térddel lépdelt a szűkszavú tiszt előtt. Nem a páncélozott rendőrségi járműbe tuszkolta, hanem – pár emelettel lejjebb – egy szűk szobába.

A csupasz falak és a helyiség közepén árválkodó támlátlan szék nem hatott túl bizalomgerjesztőn.

– Üljön le, Pokrony! – csattant a tiszt hangja.

– Néhány kérdésem lesz magához, szorítkozzon lényegre törő válaszokra.

Rendben?

– Igen, uram... – suttogta elcsukló hangon József, vadul törölgette izzadó homlokát.

Észrevette, hogy vallatója egy marokba illő készüléket húz elő a zsebéből, bekapcsolja, majd hősünkre irányítja.

– Ismeri ön Csábi Titanillát?

– Igen, hadnagy úr... – a kérdés pengeként hasított a szívébe, nagyot nyelt a válasz után.

– Találkozott a napokban az említett hölggyel?

– Igen.

Mit akarhat tőle a hadnagy?

– Mikor? – a tiszt a hátát a falnak támasztva állt. Szemöldökét felhúzva

József gyöngyöző homlokára meredt, kezében halkan zümmögött a gépezet.

– Tegnap...

– Pontosan?

– A munkaidőm alatt bizonyos adatok szükségeltettek a...

– Ne halandzsázzon, Pokrony! Azt kérdeztem, hogy mikor volt a lánnyal együtt?– kemény ellépett a faltól, jobb kezét előre lendítette.

– Tizenegy óra tájban, lehet, kicsit később.

Pokrony ijedten behúzta a nyakát, ebben a testtartásban várta a pofont, ám az ütés elmaradt. Vallatója mély lélegzetvétel után higgadtan kérdezte tovább.

– Hol találkozott Csábi kisasszonnyal?

– A középkori tudományok részlegének komputer osztályán.

– Az hol van?

– Néhány emelettel felettünk, hadnagy úr.

– Tartózkodtak mások is a helyiségben?

– Nem, hadnagy úr.

– Pokrony, mit keresett maga a komputerek között, miről beszélgettek Csábi Titanillával?

– Mint említettem, szakmai ügyben kértem a segítségét. Elemzés végett átadtam egy archaikus nyelvről lefordított szöveget, amit ő betáplált a gépbe. Néhány perc múlva elkészült az elemzés, amit a kisasszony visszaadott nekem. Ezután eltávoztam az osztályról.

A nyomozó lehajtott fejjel, lassan körbe járta a széket. Józsefnek belesajdult a nyaka, ahogy a szemével követni próbálta.

– Hm. A műszer szerint igazat mond. Ki tudja?

Dünnyögte a tiszt, aztán már hangosan Józsefnek szegezte a kérdést:

– Pokrony úr, milyennek látta Csábi kisasszonyt? Úgy értem, észrevette rajta, hogy esetleg feldúlt, ideges?

– Nem – vágta rá csodálkozva Pokrony.

– Maga szerint vonzó nő volt?

– Igen, meglehetősen széplány... – derű töltötte el Pokrony lelkét, amikor Titanillára gondolt; ám hírtelen támadt megérzés fagyot lehelt a szívére.

– Miért beszél róla múlt időben? Csak nem történt valami baleset?

– Nos, Csábi Titanilla meghalt. Szexuális bűntény áldozata lett. Az elmúlt nap – féltizenkettő és tizenkét óra közti időpontban – valaki megerőszakolta a komputer osztály melletti toalett helyiségben. Csábi kisasszony pszichikai állapota meglehetősen gyenge volt, korábban több kísérletet tett az öngyilkosságra; akkor a szégyen és a fájdalom olyan erős felindulást okozott a lelkében, hogy egyből a nyaki ütőerét vágta el... Mire a Bioellenőr riasztása nyomán az orvos megérkezett, már halott volt. Életének utolsó neurális mozzanatait visszatükröző agyimpulzusok, a helyszínelés, valamint a patológiai vizsgálat felderítette az öngyilkosság előzményét, a kiváltó okot, de az erőszakot elkövető személyét nem.

– Borzalmas...– Pokrony kábán tartotta tenyerében a kopasz fejét.

Kemény azonban kíméletlenül tovább kérdezett:

– Tehát ön a tizenegy óra után járt a kisasszonynál, megvárta, míg a Központi Számítógép végez a dolgával, majd elhagyta a komputer osztályt?

– Igen, hadnagy úr.

– Ezt a munkatársai megerősítették, legalábbis azt, hogy a tizenegy óra után elhagyta a munkahelyét... Megkérném valamire, Pokrony úr! A kollégái, hacsak pletyka útján nem értesültek róla, semmit nem tudnak a Csábi kisasszonnyal történtek részleteiről: az itt elhangzottakról ne tegyen említést senkinek! Még valami! Néhány napig tartózkodjon elérhető helyen, hogy pontosan fogalmazzak: ne hagyja el a város területét. Rendben?

– Nem szoktam utazgatni, uram.

– Tudom. Akkor végeztünk, folytassa a munkáját! Viszontlátásra, Pokrony úr.

– Viszontlátásra...

Mint egy holdkóros, úgy támolygott vissza a szobájába, lerogyott a székre.

Csüggedten ült órákon keresztül. Nem mert kimenni; szinte látta, amint Libusov asszony még az ajtaja irányából is elfordítja a fejét, Ránczos bácsi egy vaskos könyv fölé hajolva dörmög magában, Zsíros pedig tollat ragad, s a következő szöveget írja egy cetlire: „Tudd meg: mocskos kéjenc, aljas gyilkos vagy! Többet szóba sem állok veled!”

(Ezt a lapocskát az ebéd után visszatérve megtalálta az asztalán, azonnal felismerte a gyerekes gyöngybetűkről a hájas Szaniszló írását.)

Úgy látszik, mégis beindult a pletyka gépezet! – vélte. S nem is akárhogyan.

Őt gyanúsítják! Pokrony idegei nem voltak vasból. Kirúgta maga alól a széket,

fölkapta az asztalon heverő aktatáskát, lerángatta a fogasról a kabátot, majd a 333-as számmal ékesített ajtót dühösen becsapva elrohant.

Tiszta téboly! Hogy vádolhatnak engem? A Bioellenőrzés rögtön kimutatta volna, ha valami disznóságon töröm a fejem és feltüzelem magam! Igaz, amikor Titanilla említette a serkentőszert, kissé izgatott lettem, de hát ez nem lehet... Elegem van ebből a rohadt, kémkedő, embertelen világból!

 

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése