Vasi Szabó János: Dentaku - Álomkép

 

  

A hadnagy arca szinte hozzáért az övéhez, de Pokrony József rá sem hederített a másikból sugárzó gyűlöletre. Azt is némán tűrte, hogy ráerőszakolják a kényszerzubbonyt. Lehunyt szemmel próbált ismét, utoljára koncentrálni...

Két arc jelent meg előtte: Csábi Titanilla fájdalmas, halottá merevedet vonásai és Zsíros Szaniszló kéjtől fénylő, sátáni ábrázata! 20

Kemény János hadnagy jóllakottan tolta el magától a tányért. Keményné Farkas Sára aznap is kitett magáért: nincs Donomágiában még egy háziasszony, aki a szokásos szójakoncentrátum fejadagból ilyen finom vacsorát tudna készíteni.

 

Kemény János teli hassal, - egy fárasztó nyomozást lezáró kihallgatással eltöltött munkanap után – kimerülten aludt el.

 

Első álomfázis: mélyálom

 

 

fehér dunna alatt a táj

barna csupasz karú fák

hópelyheknek szalutálnak

jéggé fagyott nyári harmat

csilingelő jégcsapok

bennük légbuborék vacog

 

 

Dideregve olvasom a feliratot. Hideg van! Fagyott világ vesz körül. Kékülő ujjaim végig tapogatják. Hatalmas jégharang. Hang nem jut ki belőle, én sem. Lehet – nem is akarok. Varázslatos jégvirágminták ékesítik csupa ablak fagyszobámat. Dérterítő az ágyamon. Kristálydíszes, síkos szőnyegen taposok mezítláb. Egyedül vagyok!

 

 

Második álomfázis: REM fázisú álom

 

 

Olvasom, és újból olvasom a feliratot. Nem értem. Mélyhűtőből kihúzott fejem kocka; szikrázó hegyes dárdák – egykor göndör, fekete hajtincseim –, ha letörnek, kopaszodom. Mégis, itt érzem jól magam! Nem tart sokáig... Emlék nyaldossa körbe jégmárvány koponyámat. Segítség! Mint tiszta víztükörben, egy pillanatra megláttam önmagam.

 

Fájt! Gyémánttűk ridegségével szúr a szívembe a gondolat: szabadság...

 

 

 

Harmadik álomfázis: mélyálom II.

 

 

Nagyot szippantok a metszőn tiszta levegőből. Keblem bal felén a fagyott motor mozogni kezd. Meleg lét pumpál szerteszét az ereimbe.

 

 

Negyedik álomfázis: REM típusú álom II.

 

 

Éleset találtam. Piros csepp bugyog elő, amint hozzáér opálszínű kezemhez.

Érzem, hogy tennem kell! Fehér porrá sercen a jég, amint lassan vésni kezdek.

Elfeledettnek hitt betűkkel karcolom tele üvegszobámat. ropog a hó, elhalt gally reccsen

egyarcú itt minden

 

tékozló a legtöbb évszak a nagy Évben

csupán egy: furcsa pásztora a nyájnak

minden sajgó sebet betapaszt

mire felderül az élet, s eljő a meleg tavasz

 

 

Ötödik álomfázis: éberálom

 

 

Reszketés fut végig a testemen. Langyos zápor áztatja arcom. Ijedten nézek szét: védett otthonom pusztulását látom. A szikrázó ékszerdoboz lassan sárcsomóvá görnyed. Fönt tiszta az ég. Más színű ez a kék! Süti a bőrömet!

Hűvös verejtékcsöppökbe öltözve veselkedem neki a hegyoldalnak, aminek lábánál egyszemélyes kis világom megbújt. Új hazámban minden méter veszéllyel les rám. Csupasz vagyok. Fekete hajtincs göndörödik a szemembe.

Bátorítóan!

Fenn állok a szakadék peremén. Innen mindent látok! Átsüvít a borzongás a lelkemen. Egész mezítelen lényem reszket.

 

Könyörgök a Legnagyobbhoz: változtasson szürke pocsolyává, mint mögöttem – lent - a közelmúltamat. Legyek inkább megalkuvó maszat: csak ne lássak! Mit?

 

A lábam és a horizont közt, a négy égtáj felé szétterülő jégharangok milliárdjait.

 

Ébredés

 

Kemény János hirtelen ébredt fel lidérces álmából.

Felesége szorgalmasan csomagolt, az utolsó simításokat végezte, mielőtt kilépne a lakás vékony farostlemez ajtaján.

Kemény lomha mozdulatokkal hányta magára az előre kikészített ruhákat, majd megreggelizett. Búcsúzkodás nélkül lépett a toronyház tovasiető lakókkal zsúfolt folyosójára.

Idegesítő álmát a hűvös reggeli levegő kifújta elméjéből, aktatáskáját lóbálva merült el Donomágia sugárútjának hullámzó emberfolyamában.

 

 

Szombathely, 1989-2016

 

 

 

20Részlet Vasi Szabó János Donomágiában lemegy a nap (Dunatükör 2015/1) című novellájából.

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése