Péter Péter: Ablak a negyedik dimenzióra

Kissé nehezen vettem lélegzetet. Mintha valami összeszorította volna a tüdőmet. A levegő fülledt volt, és olyan érzés telepedett rám, mintha megrekedt volna a nyár, és egyáltalán nem akarna moccanni az idő. A távolban gyülekező sejtelmes fellegek szinte észrevétlenül kerültek a fejem fölé. Eltűnt a fény, és egyre mélyebbé vált a homály. Mire a házam elé értem már szinte esti sötétség uralta a tájat, és szétfreccsentek az aszfalton az első nagy kövér esőcseppek. Alighogy betettem magam mögött az ajtót, hatalmas fénylobbanás világította be a szobát, kísérteties naggyá növelve a tárgyak falra kivetülő árnyait, majd néhány másodperc szünet után hatalmas dörrenés rázta meg a környéket, és abban a pillanatban iszonyatos erővel szakadt le a fergeteg. Az ég sötét kárpitját szétszabdalták a villámok cikkcakkjai, és a levegő megtelt az ózon jellegzetes szagával. A lidérces fények felvillanásai szinte egybeolvadva vibráltak a szobában, és egyszer csak géppuskatűzként kezdte verni a tetőt a jég. Aztán hirtelen, mintegy parancsszóra, elcsöndesült minden, csak az esőcseppek monoton zenéjét lehetett hallani. Nemsokára az eső is elállt, kisvártatva ránk mosolygott a nap is, és kelet felé szivárvány íve ékesítette az ég azúrját. Csak a haragoszöld lombok nedves csillogása és a földet borító jégszemcséken szikrázó fények emlékeztettek a nemrég lezajlott heves égiháborúra. Felemeltem a telefonkagylót. Bepötyögtem a lottóiroda számát. Szerettem volna megtudni a nyertes számokat. A megszokott női hang helyett férfi jelentkezett:
 — Tessék, itt Horányi. 
— Bocsánat, téves — mondtam, és újra hívtam az iroda számát. 
— Tessék, itt Horányi. Nem értettem, mi történhetett, viszont valahogyan ismerősnek tűnt a hang. Mélyen búgó, kellemes, különös orgánumú férfihang volt. Aztán hirtelen villámcsapásként ért a felismerés: a csaknem húsz éve elhunyt költőtársam hangja, akinek néhány éve én szerveztem meg a poszthumusz szerzői estjét. Uramisten, ez lehetetlen! 
— Horányi Árpád?!
— Igen. 
— A költő?! 
— Igen. És köszönöm neked, hogy megrendezted a költői estemet.
 — Tudod, hogy ki vagyok? — kérdeztem, és éreztem, úgy szorítom a kagylót, hogy belefehérednek az ujjaim. 
— Miért ne tudnám — jött a válasz, míg szaporábban kezdett lüktetni ereimben a vér. 
— Úristen, Árpi, hiszen te már vagy jó húsz éve eltávoztál közülünk! 
— Igen, azóta itt vagyok az asztráltérben. 
— Hol? Az asztráltérben? És mit csinálsz ott?
— Azt, amit azelőtt. Írogatok. Szomszédom a Vellei Laci. Talán emlékszel még rá. 
— Hogyne! Ő előbb távozott el. És ki van még ott? — Hát a szüleim, nagyszüleim, sok más ismerőssel együtt. Új barátaim is vannak. Tudod, ebben a dimenzióban csak várakozunk, és folytatjuk a megszokott életünket, amíg nem léphetünk egy dimenzióval feljebb.
 — Atyaúristen! Mesélj, hogy éltek ott? 
— Amint már mondtam, egyszerűen folytatjuk a régi életünket. Itt nincs pénz, nincs kormány, nem kell táplálkoznunk, megvan mindenünk, amit csak kívánunk. Élünk egymás mellett békében, és várakozunk. — Nincs kormány, nincs semmiféle felsőbb vezetés? Égi se?
 — Nincs. Nincs rá szükség, és senki sem akar uralkodni a másik felett. Nem is tudna. 
— És bűnözők sincsenek? — Azok valószínűleg máshová kerülnek. Itt nincsenek. És itt nincs miért bűnözni. 
— Ez egy utópia! 
— Nem az. Ez egy másik valóság. Egy értelmesebb világ.
— Akkor nem is bántad meg, hogy odakerültél? 
— Nem. Mindjárt első pillanattól fogva körülvettek a rég nem látott rokonok, ismerősök. De most ne haragudj, le kell tennem, mert nemsokára kezdődik a felolvasó estem. Majd hívlak. Szia! 
— Szia! Letette a kagylót. Zúgott a fejem, és nem akartam sehogy sem elhinni, hogy ez megtörténhetett velem. Talán a vihar megnyitott valahogyan egy csatornát a túlvilágra? Egy rést, egy ablakot? Már semmit sem értettem. Fel akartam hívni egyik jó barátom, hogy elújságoljam neki a történteket, de hiába pötyögtem be a számát, a vonal egyszerűen megszakadt, lesüketült. Próbálkoztam mással is, az eredmény ugyanaz volt. 
Talán jobb is — gondoltam, úgysem hinnének nekem, azt gondolnák, megbolondultam vagy ugratom őket. Végül felhívtam újra a lottózó számát, amelyen az égi csatorna jelentkezett. Ez működött. Kicsengett, de nem vette fel senki. Hát mégis igaz? Nincs otthon Árpi, elment felolvasásra… Néhány óra múlva csengett a telefon. Felvettem a hallgatót. Árpi jelentkezett.
 — Na, hogy sikerült a felolvasásod? — kérdeztem.
 — Remekül, mint mindig. Azok, akik szeretik a műveimet, azok mindig eljönnek. Kértem mondja el egyik új versét. Megtette. Valóban új volt, nem ismertem; ilyen vers nem szerepelt a hátrahagyott repertoárjában. Minden kétséget kizárólag az ő szerzeménye volt, felismertem a stílusáról, jellegzetes szófűzéséről, szóképeiről. Később megkérdeztem, netán ismeri–e a két éve elhunyt feleségemet, akit én is csak azután ismertem meg, amikor ő már eltávozott közülünk. 
— Hogyne — felelte — itt van nem messze a szüleiddel és az édesanyjával. A szüleid révén ismertem meg.
 — És megtudnád tenni, hogy megkéred őt, beszéljen majd velem?
 — Természetesen. Egy pillanat és átkapcsolok. Hívom. Talán fél percet, ha vártam, és felhangzott a feleségem jól ismert hangja: 
— Haló! Alig tudtam megszólalni a meghatódottságtól. Elcsukló hangon jelentkeztem. 
— Ne sírj, itt vagyok, én vagyok az — mondta. 
— Ne aggódj, jól vagyok. Örülök, hogy beszélhetek veled. Örülök, hogy elmondhatom, kösz, hogy velem voltál utolsó perceimben is, és fogtad a kezem. Amikor testemet elhagytam, láttam, ott van körülöttem a család, és azt is láttam, megcsókolod a homlokom. Láttam a gyászotokat. Megértettem. Láttam, amint kimentél a folyosóra és folytak a könnyek az arcodon. Nem akartam, hogy szenvedj miattam, de mit tehettem? 
— Te ezt mind láttad? 
— Igen. Tudod, nem mindenki távozik azonnal. Én még napokig ott maradtam a térben lebegve, de ti nem láthattatok, mert a lélek láthatatlan háromdimenziós lények számára. Éreztem, nem akartál elengedni, és amíg az, aki legközelebb áll hozzánk, nem enged el, addig várakoznunk kell. 
— Bocsáss meg, nem tudtalak elengedni, hiába mondták. És éreztelek, hidd el! A gyertya, amit eloltottunk újra meggyulladt, a dolgok leestek a polcról indokolatlanul. A heverőn meglöktél, hogy nem férsz el tőlem, ahogyan sokszor megtetted éjszakánként. Határozottam éreztem a jelenlétedet… Nevetett. Azzal a gyöngyöző, jellegzetes nevetésével, amit úgy kedveltem.
 — És kösz, hogy készítettél egy szép verseskötetet rólam. De itt van édesanyád, adom őt, beszélj vele! — Szervusz, kicsi fiam! — hallottam anyám hangját. (Hiába múltam el hetven, én mindig csak a kicsi fia maradok. Az anyák már csak ilyenek!) 
— Szervusz, mama! — mondtam megilletődve, majd hosszasan elbeszélgettünk. Kértem, hívja ide apámat is. 
— Kint van a kertben, de kiviszem neki a telefont. 
— Szervusz, te csibész! — hallottam az apám hangját. Mindég kedveskedően csibésznek nevezett, ha valamiért büszke volt rám, vagy valami stiklit csináltam, ami jól sült el. Szinte láttam a mosolygós kék szász szemét. Beszélgettünk. Aztán hirtelen indokolatlanul megszakadt a vonal. Nem tudtam újrahívni az égi csatornát, akárhogyan is próbálkoztam. Ugyanakkor a földi állomások sem voltak elérhetőek a vezetékes telefonon. Csak a maroktelefon működött ebben a háromdimenziós világban, amelyben én éltem. Másnap kora reggel megcsörrent a készülék. Árpi volt. Sok mindenről beszélgettünk, főként az ottani életről, az irodalomról stb. A végén ecseteltem, milyen érdekes, hogy a nyertes lottószámokat akartam megkérdezni, és ez az égi csatorna jelentkezett be helyette.
 — A nyertes számokat? — kérdezte Árpád. 
— Azokat én is megmondhatom neked: 24, 52, 58, 61, 78. 
— Kösz. A számokat felírtam a telefon mellett állandó jelleggel ott heverő jegyzettömbbe. Amikor később a lottózó felé jártam, meglepetve láttam, hogy nem ezek voltak a nyerőszámok. Nem tudtam mire vélni a dolgot, de elhatároztam, ha már így alakult, az Árpi által adott számokat is meg fogom tenni a következő hétre. Hazafelé az úton elkapott egy nyári zivatar, nagy égzengéssel. Be kellett menekülnöm a Margaréta presszóba. Otthon meglepetés ért, az égi vonal megszűnt, helyette újra a lottózó jelentkezett a megszokott női hanggal. A telefonon helyreállt a régi rend, mindenki hívható lett. A magam részéről nagyon sajnáltam az események ilyenforma alakulását. 
Biztosan megint a vihar! — gondoltam. Az igazi meglepetés egy hét múlva következett be: az égi csatorna által megadott öt számot kihúzták a sorsoláson. A második nagy meglepetés akkor ért, amikor rájöttem, elfelejtettem bemenni a lottózóba, s megtenni azokat a bizonyos számokat. Úgy gondolom, senki sem róhatja fel bűnömül, hogy szinte dührohamot kaptam. Az egész történetben az volt a legfurcsább, senki sem volt, aki elhitte volna a nyertes számok történetét. Azt hitték, ugratom őket.  

3 megjegyzés :

 1. Nagyon érdekes történet. Milyen jó lenne, ha így volna, ahogyan le van írva! Remekül felépített írás. Gratulálok!

  VálaszTörlés
 2. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés
 3. Igen. Engem is megfogott a történet. Főként, mert ismerem, tanultam a hétszerhétdimenziós világnézetet, amely ott van, nem csak a buddhizmus tanításaiban, ha nem az ősi magyarban is. Csak nálunk, csodálatos szóval, az elválasztó színteket Terembúrájának nevezik. Benne van a magyar nyelvben. Azt a terembúráját!...
  És a történetről. Péter Péter költő barátom annyira álomszerűen ír, hogy a költőtárs hiányát, még jobban, az eltávozott hitvese hiányát olyan mértékben éli meg, hogy szinte semmilyen különbséget sem érzékel(tet) valóság és fikció között. Ezt olyan szuggesztív erővel ábrázolja, hogy ettől válik valóságossá a történet, együtt lélegzünk a főhőssel, és együtt beszélgetünk a lehető legnagyobb természetességgel a negyedik dimenzióban ragadtakkal. Akik, nem tudván milyen okból, várakozó
  állásponton vannak, egy olyan helyen, ahol fizikai testük hiányától eltekintve, minden jó és minden más mint a földön. Nem is gondolva arra, hogy mi vár rájuk, visszatérnek-e a Földre, vagy bekerülnek a Mennyországba? (Számukra az a Mennyország, ahol vannak).
  A végén, hogy a főhős nem lesz lottómilliomos, és hogy a történetet nem tartja hihetőnek senki sem, már mellékes. Ha csak néhány pillanatra, néhány órára, ablak nyílt a negyedik dimenzióra, gondolatban, a gondolat erejével, hiszen a gondolat, teremt.

  Vál

  VálaszTörlés