Vasi Szabó János Dentaku - Többé-kevésbé fantasztikus történetek 1. rész

Jelen könyvet, illetve annak részeit a szerző előzetes írásos engedélye nélkül tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában, vagy eszközzel – elektronikus, vagy más módon közölni! Copyright © Vasi Szabó János Elérhetőség: agendakiado@gmail.com https://www.agendakiado.com All right reserved! Minden jog fenntartva! ISBN PDF: 978-615-6237-16-3 Ágenda Kiadó Debrecen, 2020 Tartalomjegyzék Csiplak arázi ........................................................................................................ 1 I. .......................................................................................................................... 1 II. ........................................................................................................................ 2 III. ....................................................................................................................... 3 IV. ....................................................................................................................... 5 A gránátalmafa .................................................................................................. 11 I. ........................................................................................................................ 11 II. ...................................................................................................................... 11 III. ..................................................................................................................... 13 Zafírtűkön ülnek................................................................................................ 14 1. ....................................................................................................................... 14 2. ....................................................................................................................... 14 3. ....................................................................................................................... 16 4. ....................................................................................................................... 17 Kallocsány .......................................................................................................... 18 1. ....................................................................................................................... 18 2. ....................................................................................................................... 21 I. ........................................................................................................................ 24 II. ...................................................................................................................... 26 III. ..................................................................................................................... 30 Rakéták és kövek, avagy posztmodern zarándokút Medjugorjébe ............. 33 Primo ................................................................................................................ 33 Secundo ............................................................................................................ 36 Tertio ................................................................................................................ 38 Epilogat ............................................................................................................ 39 Donomágiában lemegy a nap, .......................................................................... 40 Álomkép ............................................................................................................. 48 Szájberhalom ..................................................................................................... 51 Orbitsville avagy a kettészakított-világ effektus ............................................ 58 A strukturalista és determinisztikus antropológia diadala ........................... 61 Dentaku .............................................................................................................. 66 Thulcandra ......................................................................................................... 72 Puszta ország .................................................................................................... 72 Fakó vidék ........................................................................................................ 82 Három elvesztegetett nap története ................................................................. 98 I. ....................................................................................................................... 98 II. ...................................................................................................................... 99 III. ................................................................................................................... 100 IV. ................................................................................................................... 102 V. .................................................................................................................... 104 VI. ................................................................................................................... 105 VII. ................................................................................................................. 107 VIII. ................................................................................................................ 109 IX. ................................................................................................................... 111 X. .................................................................................................................... 113 Lektűr vagy nem lektűr? ................................................................................ 114 1 Csiplak arázi1 Yasemin Tomasnak,Gülsah Salimnek,Küzey Muygannak, Yagmur Damla- sinak és még sokaknak ajánlom.
I. A dróttal összefűzött bocskorok csattogása közelebbről hallatszott a szennyvízzel, hulladékkal borított macskaköveken. Keskeny sikátort fedezett föl a málló kormos falak közt, épp oly büdöset, dohosat, mint a többi volt körötte, ám ez talán a megmenekülést rejtette. Gyorsan befordult. Tüdejében mintha égő sörényű kábuszok2 száguldoztak volna, fuldokolva szívta magába az áporodott levegőt. Mögötte a kiabálás távolabbról hallatszott... Sikerült egérutat nyerni? Ruhaujjával letörölte homlokáról a verítéket. Reménye nem tartott tovább néhány percnél. Izzó kardként hasították az üldözők fáklyái a homályt. Ordítás, fegyvercsörgetés közeledett. Futásnak eredt. Összerántotta a görcs a lábizmait, vad dobogással jelezte a szíve a kimerültséget, szaladt tovább. Meglátta a válla fölött hátrapillantva a részegen imbolygó fáklyákat. Megbotlott egy kiálló utcakőben. Szétfröccsent körötte a langyos pocsolyalé. Nehezen állt talpra. Bukdácsolt tovább: karjával kaszáló mozdulatokat téve, fájó bal lábát maga után húzva. Két tucat lépés választotta el üldözőitől. Tisztán hallotta az idegen, gyorsan pergő szavakat. Kiérezt a halálos fenyegetést.Az utolsó pillanatban vette észre a falat. Omladék halmozódott föl lábánál,magasabb volt annál, hogy a férfi elérje a tetejét, és átmásszon rajta. Zsákutca! Fellángoló dühében a penészes vakolatba fúrta ujjait. Indulata lecsillapodott, hátat fordított a falnak. Előtte bunkókkal, láncos botokkalfelfegyverzett sokaság zúgott. Kíméletlen tekintetükből semmi biztatót nem tudott kiolvasni. S jöttek feléje kegyetlen lassúsággal. Karnyújtásnyira voltak az élen állók. Husáng emelkedett a levegőbe, őrjöngő üvöltés nyomta el kiáltását: – Ne bántsatok! Ne bántsatok! Kende felébredt rémisztő álmából. Ruhája átizzadt, haja csapzottan hullt a homlokára. Kidagadtak kézfején az erek, amint markolta a durva szövésű pokrócot. 1Puszta vidék 2 lidércek

1 megjegyzés :

  1. In media res kezdés. És azzzal, ogy egy álommal indítod és , ahogyan... Le a kalappal. A Kende név nem tudom, történelmi időket vetít-e elő, de szívből gratulálok, engem is meggyőztél, hogy végig melletted maradjak, míg olvasom a regényed. Régen olvastam valamit ilyen figyelmesen, s érdeklődéssel.

    VálaszTörlés