A perc
Amikor reggel harmatcseppet szárít a Nap,
tetted kedvedből, akaratodból fakad.
 Felcsillan benned egy új nap,
ám figyelmeztetés nélkül azt is megesheti:
 szó nélkül, váratlanul elhagy, ezért
percekben számold az életed, akkor a
csillogásban gondolataid  megleled.
 
Amikor reggel rád mosolyog a Nap,
kezdődik a játék, a harc,
vagy nem virrad rád a hajnal.
Ne zargass nem létező kincseket,
ott szunnyad benned a lehetetlen.
Észre sem veszed, játszol az idővel,
este, amikor párnára hajtod a fejed,
nincs többé nappal, se játék, se harc.
ezért  értékel az időtlen idődet,
életedben minden perc: csillogó ékkő legyen.

2 megjegyzés :