Kapolyi György: CsigalépcsőAz omlatag pincefolyosó végén rozsdás vasajtó díszelgett, a rárakódott por és pókhálózuhatag tanúsága szerint, emberemlékezet óta nem nyitotta ki senki.

Mire a férfi elért idáig, keze- lába reszketett a kimerültségtől, az oxigénhiány kellően megtette hatását, hangosan kapkodta a levegőt, folyt róla a víz.

Reszkető kezekkel markolta meg a vasajtó felpöndörödő szélét, és tiszta erejéből húzni, rángatni kezdte.

Már majdnem feladta a küzdelmet, elfehéredett ujjaiból kiment az erő, mire az ajtó nyikorogva megmozdult. Akadozva, zötykölődve engedett az erőszaknak, egyre nagyobb rést adva a betolakodónak. Mire akkorára nyílott, hogy a férfi be tudott csúszni, beerőszakolta magát a résen, észre sem véve a mellkasán keletkezett horzsolásokat.

A sötétséget vágni lehetett, hiába várt, hogy szemei hozzászokjanak, hamar belátta, merő ábránd.

A sötét üregből meleg, nyirkos, nehéz levegő ömlött arcába, még lélegzete is elakadt.

Az omló falat támasztva, bal lábát előrenyújtotta a semmibe. Rövid keresgélés után, megérintette a kőlépcsőt. Óvatosan ráereszkedett, maga után húzva másik lábát. Kissé szédült, bal kezével az omlékony vakolatba markolt, jobbjának kabátujjával végigtörölte csuromvizes arcát. A szemeibe dörzsölődött por és izzadtság marta, de nem tudott mit tenni ellene. Torka úgy kiszáradt, alig tudta szájpadjáról lerángatni feltapadt nyelvét. A vastag éjszakában egyetlen támpontot sem vélt felfedezni, teljesen elbizonytalanodott.

Hosszú ideig ácsorgott a lépcsőfokon, mire újra keresni kezdett lábával, és megérezte a következő grádicsot.

Hamar észrevette, minden fok bal oldala vékonyan kezdődött, és jobb felülete, a falnál kiszélesedett. Kitapogatta, a fal is erősen vele fordult. Egy csigalépcső – mormogta zihálva, ez egy csigalépcső.

Most már bátrabban rakosgatta lábait maga elé, idegesen fogva a falat.

Már nem gondolt semmi másra, mint a lemenetel kényszerére. Mindenáron le kell jutnom – zihálta rekedt hangon, és igyekezett lépteit gyorsítani.

Már nem tudta mióta megy, lassan elveszítette minden időérzékét. Csak annyit érzett, nagyon régen.

A levegőtlen hőség egyre elviselhetetlenebbül szorította össze mellét, érezte, halántékán és homlokán kidagadnak az erek.

Észrevette, ha kinyújtja mindkét karját, gond nélkül eléri mindkét falat. Ez némi biztonságérzetet adott, két tenyerét végigcsúsztatva a falakon, óvatosan leült.

Körülményesen kibújt felöltőjéből, kis ideig karján tartotta, majd a láthatatlan lépcsőre ledobta.

Nem cipellek – búcsúzott kabátjától, magamat is alig tudom, ebben a hőségben úgy sem lesz rád szükségem. Zsebéből előhalászta viseltes cigarettás dobozát, reszkető kézzel rágyújtott. Tüzének szerény fénye nem tudott megbirkózni a sötétséggel. Kissé lenyugodott. Megpróbálta józanul végiggondolni a hogyan továbbot, de nem tudta összefogni széthullott értelmét. Majd kialakul – nyugtatta magát.

Nehézkesen feltápászkodott, két ólomlábát alig érezte, gépiesen folytatta tapogatózó - lefelé haladását. A levegőtlen hőség egyre nőtt, már ingét is ledobta, de nem lett könnyebb. Ezt nem fogom kibírni – motyogta, nem kapok levegőt. Tántorogva, rogyadozva ment tovább.

Semmi nem tarthat örökké, egyszer ennek a lépcsőnek is vége kell legyen – suttogta, mintegy erőért fohászkodva saját magához.

Már csak pislákoló öntudata, és eszelős eltökéltsége vitte előre.

Hallucinálni kezdett, suttogásokat vélt hallani és nyögéseket, lekeveredve távoli sikolyokkal, valahonnan az éjszaka mélyéből. Olyan kimerült volt, már meg sem ijedt. Összekuszálódott gondolatainak maradványai között, egyetlen érthető igénye pislákolt, a mindenképpen élve maradni eszelős vágya. Most már pihenői egyre hosszabbak lettek, a felállások is kínkeserves vergődésekre emlékeztettek. De ment tovább. Hallucinációi úgy felerősödtek, hogy a kiáltásokat úgy élte meg, mintha fülébe szólnának. A hörgéseket és nehéz láncok csörgését – háta mögött hallotta. Körülvette a zaj, benne forgott, tántorgott, kitéve a teljes védtelenség borzalmának.

Aztán csend lett, hallani vélte a hamisan felcsendülő gyászindulót, amiről tudta, a saját temetésén szól. A feltámadt forró tengeri szélben albatroszok bravúros repülési mutatványait nézte, egy nagyon kövér öregasszony heverészett a parti homokon, és kedvesen integetett felé.

Sellők úszkáltak a sekély vízben, aranyhajuk csillogott a fényben.

A férfi csak meggörbülten ült a lépcsőn, üvegesedő szemekkel, merően előrenézett, mint aki valamit lát a nehéz pára nyúlós feketeségében.


Kép: Kapolyi György alkotása10 megjegyzés :

 1. Nem tudni, miképpen éljük meg az utolsó utunkat. Esetleg keserves lesz, talán csak egy pillanatként érzékelhető ideig tart majd, de az biztos, hogy magányosak leszünk. Azért nem lenne mindegy, hogy integet-e valaki ott a végén. Lehet, hogy azt is megírod egyszer, miért fogadta a férfit oly kedvesen az az öregasszony, ki ő, és milyen gondolatait kísérte mosolyával. - Érthető együttérzéssel olvastam írásod az élethez olyannyira ragaszkodóról!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Hát Gábor, egyszer feltűnik az a rohadt csigalépcső, és nincs mese, be kell lépni.
   Lehet, azért olyan tájékozatlan az ember, a hogyan továbbot illetően, mert ha tudná mi van odaát, idő előtt oda akarna jutni.
   És az ugye, szabálytalan...

   Köszönöm a gondolataidat.
   gyuri

   Törlés
 2. Szerintem kedves Gyuri a túlvilág a többségünknek sötét színben játszik, egy biztos, napfény az nincs, nálam többnyire ködös szürkeség honol mindenütt. Milyen lesz az utolsó utunk, nem igazán tudom, de biztos, hogy nem tiszta elmével, álmok, képzelgések visznek a semmibe, kivéve, ha baleset éri az embert. Tetszett az írásod, bár nagyon komor hangulatúak mostanában.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Ibolya.
   Talán, egyik oka, hogy igencsak bácsi lettem.
   Na meg fiatalon sem voltam, egy vad optimista, aki a realitás talajától elrugaszkodott.
   Meg azt is hiszem, ha valaki az én koromban, azt mondja, hogy minden rendben, az hazudik.

   Köszönöm olvasásodat.
   gyuri

   Törlés
 3. Kedves Gyuri,

  Megint sikerült láttatni a történetet. Nagyon tetszett a befejezés, amikor a lelke már a másik világban látja az időtlen és végtelen tereken zajló "létet" de közben az itt maradt teste meggörnyedve ül a lépcsőn üveges szemekkel. Igazán tetszett :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Noémi.
   Örülök a véleményednek, nem véletlen, hogy egész életemben utáltam a csigalépcsőket.
   Köszönöm, hogy olvastál.
   gyuri

   Törlés
 4. Kevéssé biztató látomás, remélem nem kell így lennie, kedves Gyuri...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Tibor.

   Mit mondjak...
   Én sem ragaszkodom hozzá...

   Köszönöm látogatásodat.

   Törlés
 5. Gyuri, nem mondatnám, hogy biztató vízióval leptél meg. Ám,hozzáteszem, valami hasonló, sötétségbe süppedő utat tudok elképzelni, hasonlóan az ájulás érzéséhez, csak nem meleg, hanem nagyon hideg érzetet adott. S az integető kövér asszony talán a vigasz, hogy jó "élet" vár ott is. (csak én nem hiszek az ilyesmiben) :) Tetszett a novellád. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Ildi.

   Én is csak képzelődöm, hiszen senkinek nincs fogalma semmiről. Sajnos, minden érdemi tapasztalat nélkül, nem tudok hinni semmiben. Pedig, rajtam nem múlana...
   Irigylem azokat, akik fenntartások nélkül hisznek, talán önbizalmuk lesz tőle.

   Amerikai tudós elmék, újólag publikáltak valami vizsgálatok útján szerzett tapasztalatokat, miszerint van túlvilág.
   Hogy miféle műveletekkel éltek, azt nem tudom.

   Köszönöm, hogy olvastál.
   gyuri

   Törlés