Balogh Géza - Konsztantyin Balmont : Himnusz a TűzhözKonsztantyin Balmont: Himnusz a Tűzhöz

(Гимн Огню)


1

A tűz tisztító,

A tűz végzetes,

Szép és uralkodó,

Fénylő és eleven.2

A templomi gyertyák ragyogásában hangtalan,

A tűzvészben harsány,

János-arcú, süket a könyörgésre,

Sokvirágú az épületek pusztulásánál,

Fürge, vidám és szenvedélyes,

Győztesen – gyönyörű,

S amikor engem éget,

Szépségét nem észrevenni képtelen vagyok.

Ó, szépséges Tűz, minden álmom neked ajánlom!3

Állandóan változol,

Te más vagy – mindenhol.

A tábortűz lángjában

Vöröslőn füstölgő.

Félelem virága – lángoló szirmokból,

Hajszálak csillanása – szálló füstgomolyból.

Sárgán lobogsz, mit gyertyaláng

Kéklő talapzatodon.

Cikázón tűnsz fel távoli villámlásokban,

Lilán égsz, kivetítve a zivatar-felhőkre,

S mint okádó sárkányé – ijesztő-kék lángod.

Te vagy a morajló mennydörgés

És zuhogó eső dallamában

A villám-hűtlenségek megnyilvánulása,

És villanhatsz is gyakran

A sok-sok megcsalással.

Gömb vagy, fénylőn körbezárt gáz,

Izzón, aranylón,

Lappangó vérvörös foltokkal

Üstökös csóvákban és csillag-halmazokban.

A napból indulsz és a növényekre

Melengető napfényként érkezel,

Bennük fakasztod a titkos nedveket,

S gyúlsz akkor, mint aloé-virága,

Susogsz, mint rozs zsendülő kalásza,

S elnyúlsz kábán, mint szőlő indája.

És szikraként pattansz

A korom-sötétből,

S hosszan figyelsz, rejtőzőn –

Ki érkezett? Látod, ő te vagy!

Kihunyhatsz egy pillanat alatt,

De egyelőre élsz,

Nem kacéran, nem hivalkodón, nem ragyogó szépként.4

Nem átallak magasztalni téged,

Ó te lobbanékony, ó te fenyegető, ó te kis hízelgő!

A fémek is megolvadnak tőled,

Melegedben kovácsolódnak, formálódnak

Az acélos patkók!

A sok-sok finom pengésű kasza,

Hogy kaszálhasson, kaszálhasson;

A sok gyűrű a szűzi ujjakra,

A sok-sok gyűrű az évek összekovácsolására,

Hogy bennük – mint láncban – múljanak az évek,

És közömbösen egyre csak a „szeretni” szót

Ismételgesd, halljad.

Kiindulója vagy oly sok borzalomnak:

Bonyolult gépeknek – hegyeket szétzúzni,

S mélyükből – az értékes aranyat felhozni,

És a hegyes tőröknek – vérengzőn gyilkolni.5

Mindenhol-létező Tűz – álmaimat neked ajánlom,

Hisz én is – hasonlítok hozzád!

Ó, hogy ragyogsz, melegítesz, hevítesz és égetsz,

Bennem élsz és éltetsz!

Hajdan Sárkányként is – szabadon röpködtél,

És menyegzők előtt szüzeket raboltál,

S mint forróvérű vendég, oly gyakran a múltban,

Mellőzött asszonyoknak vigaszt is nyújtottál.

Ó te tüneményes, ó te szenvedélyes!

Lobogó lángod is többszörösen színes,

Éghetsz bíborszínben, halványan és sárgán,

Változó meleggel, aranylón – az ősz ünneplő lombján.

Csilloghatsz, mint sokszínű, százkarátú gyémánt;

Mint macska-hízelgése – nők szemvillanásában;

Mint smaragd tüze a tenger hullámában,

Ahogy megtörik a múló pillanatnak;

Ahogy megcsillansz a tavaszi levélkén – a harmat rezdülő cseppjén;

Mint szentjánosbogárka vágyának zöldes villanása,

Mint vándorló lidércfény,

Mint heg az esti felhők begyógyuló szélén,

És széttárt gyászfátyla a vágynak – s a kihunyó napnak.6

Emlékszem Tűz,

Hogyan égettél engem

Kuruzslók és boszorkák közt, s tűz-lobogásoddal becézve

Kínoztak azért, mert titkokat láttunk,

És sábát éjjelén kéjes-örömmel perzseltél –

Bár amit láttunk feltárult előtted,

S te Tűz – még csak el sem borzadtál.

Emlékszem még,

Ó, felidézek mást is: égő szentélyeket,

Ahol önként égettük magunkat, tudatlan,

Hűséges, hamis hitben, igaztalan tanban,

És az ima hangja, az őrjítő jajjal

Összeállt dicsőítésévé a Mindenhatónak.

Emlékeimben, Tűz, megszerettelek!7

Ismerlek Tűz,

És ismerem másféle fényed,

Ami tekintetében ég az örökre lecsukódó szemnek.

Benne a hirtelen felismerés, rémület, önkívület

A határtalan, végtelen tér mélye előtt.

Miért és miből, ki csalta ki, s ki vitte tova,

Ki formálta őket a sokcsillagú-rendszer fénysugarába?

Erre keresem a választ!

Kitartó igyekezettel a lélekről áradozó dallal;

Azt akarom, hogy fehér, nem halványuló fényként

Villanjon fel majd előttem – a halál!
Константин Бальмонт - Гимн Огню

1
Огонь очистительный,
Огонь роковой,
Красивый, властительный,
Блестящий, живой!

2
Бесшумный в мерцаньи церковной свечи,
Многошумный в пожаре,
Глухой для мольбы, многоликий,
Многоцветный при гибели зданий.
Проворный, веселый и страстный,
Так победно-прекрасный,
Что, когда он сжигает мое,
Не могу я не видеть его красоты –
О красивый Огонь, я тебе посвятил все мечты!

3
Ты меняешься вечно,
Ты – повсюду другой.
Ты красный и дымный
В плокотаньи костра.
Ты – как страшный цветок с лепестками из пламени,
Ты – как вставшие дыбом блестящие волосы.
Ты трепещешь, как желтое пламя свечи
С его голубым основаньем.
Ты являешься в быстром сияньи зарниц.
Ты, застывши, горишь в грозовых облаках –
Фиолетовых, аспидно-синих.
Ты средь шума громов и напева дождей
Возникаешь неверностью молний,
То изломом сверкнешь,
То сплошной полосой,
То как шар, окруженный сияющим воздухом,
Золотой, огневой,
С переменными красными пятнами,
Ты – в хрустальности звезд и в порыве комет.
Ты от солнца идешь и, как солнечный свет,
Согревательно входишь в растенья
И, будя и меняя в них тайную влагу,
То засветишься алой гвоздикой,
То зашепчешь, как колос пушистый,
То протянешься пьяной лозой.
Ты как искра встаешь
Из глухой темноты,
Долго ждешь, стережешь.
Кто пришел? Это ты!
Через миг ты умрешь,
Но пока ты живешь,
Нет сильней, нет страшней, нет светлей красоты!

4
Не устану тебя восхвалять,
О внезапный, о страшный, о вкрадчивый!
На тебе расплавляют металлы.
Близ тебя создают и куют
Много тяжких подков,
Много кос легкозвонных,
Чтоб косить, чтоб косить,
Много колец для пальцев лилейных,
Много колец, чтоб жизни сковать,
Чтобы в них, как в цепях, годы долгие быть
И устами остывшими слово «любить»
Повторять.
Мног можешь ты странных вещей создавать:
Полносложность орудий, чтоб горы дробить,
Чтобы ценное золото в бездах добыть,
И отточенный нож, чтоб убить!

5
Вездесущий Огонь, я тебе посвятил все мечты,
Я такой же, как ты.
О, ты светишь, ты греешь, ты жжешь,
Ты живешь, ты живешь!
В старину, ты как Змей, прилетал без конца
И невест похищал от венца.
И, как огненный гость, много раз, в старину,
Ты утешил чужую жену.
О блестящий, о жгучий, о яростный!
В ярком пламени несколько разных слоев.
Ты горишь, как багряный, как темный, как желтый,
Весь согретый изменчивым золотом, праздник осенних листов.
Ты блестишь – как двенадцатицветный алмаз,
Как кошачья ласкательность женских влюбляющих глаз,
Как восторг изумрудный волны океана,
В тот миг как она преломляется,
Как весенний листок, на котором росинка дрожит и качается.
Как дрожанье зеленой мечты светляков,
Как мерцанье бродячих огней,
Как зажженные светом вечерним края облаков,
Распростерших свой труар над ликом сожженных и гаснущых дней!

6
Я помню, Огонь,
Как сжигал ты меня
Меж колдуний и ведьм, трепетавших от ласки Огня.
Нас терзали за то, что мы видели тайное,
Сожигали за радость полночного шабана –
Но увидевшим то, что мы видели,
Был не страшен Огонь.
Я помню еще,
О, я помню другое: горящие здания,
Где сжигали себя добровольно, средь тьмы,
Меж неверных, невидящих, верные – мы.
И при звуках молитв, с исступленными воплями
Мы слагали хваленья Даятелю сил.
Я помню, Огонь, я тебя полюбил!

7
Я знаю, Огонь,
И еще есть иное сиянье для нас,
Что горит перед взором навеки потухнувших глаз.
В нем внезапное знанье, в нем ужас, восторг
Пред безмерностью новых глубоких пространств.
Для чего, из чего, кто из взял, кто исторг,
Кто облек их в лучи многозвездных убранств?
Я уйду за ответом!
О душа восходящей стихии, стремящейся в твердь,
Я хочу, чтобы белым немеркнущим светом
Засветилась мне – смерть!
Konsztantyin Dmitrijevics Balmont (1867. Gumniscsi – 1942. Noisy-le-Grand). Orosz szimbolista költő, műfordító, esszéíró. Megjelent 35 verseskötete, 20 prózai műve, fordításai (William Blake, Poe, Shelley, Oscar Wilde, Baudelaire, lengyel, bolgár, cseh művek). Nemesi családból származott. Moszkvai joghallgatóként részt vett az 1887. évi zavargásokban – három évre száműzték.
Forradalmárnak, lázadónak tartotta magát, arról álmodozott, hogy az emberi boldogság általánosan megvalósul a Földön.
Családi, anyagi problémái miatt a Kreutzer szonáta (L. Tolsztoj) elolvasása után 1890-ben öngyilkosságot kísérelt meg. Túlélte, ezt követően sokat utazik: Berlin, Párizs, Madrid, Anglia, Belgium, Egyiptom, Dél-Afrika, Ausztrália, India, stb. Oxfordban előadó az orosz költészetről.
Baráti körébe tartozott V. Brjuszov és M. Gorkij.
Kétszer emigrált (Párizs), 1901 és 1932. (1913-ban amnesztiában részesült.)
Az emigrációban két tűz közé kerül: az emigránsok szovjet szimpatizánsnak, Moszkvában szovjetellenesnek tartották. Egészségi állapota (mentálisan) és anyagi helyzete 1932-től tragikussá vált. Háromszor nősült. Sírja egy Párizs-környéki temetőben található.
Szovjetunióban 1960-tól kezdték verseit antológiákban megjelentetni, 1984-ben adták ki válogatott műveit.

0 megjegyzés :

Megjegyzés küldése